banderoll

  BESÖKARE››› [counter]        


  

Se vårt sortiment här »»

Kundtjänst»              

Varukorg»

Frågor om medlemsskapet»

Personlig service vardagar 9-12.00

tfn 0722-015 941 -Du kan också sms:a ditt ärende

Beställningar görs enklast via beställningstalongen»

Där hittar du också information


 

 

Hitta oss på Facebook

För att kunna logga in måste du ha ett konto

Jägaren och hunden

-En berättelse och ett axplock ur ur det som jägaren Nils Björklund ser det, han är också ordförande i Dalarnas lokalavd. Videon visar episoder ur en jägares liv, hundens centrala plats som jaktkamrat i skogen och som familjemedlem. Livet på landet utan varg. Senare ser vi vändningen, systemskiftet och den förödelse som inträffar, livet på landet med varg.

Filmen är producerad av Dalarna lokalavdelning © Sparr studio Se även under FNR filmer

Finns i webbutiken»

Var med och skriv under!

Var med i kampen och skriv under för kampen av deputerade  PIERRE MOREL A L’HUISSIERS förslag om problematiken om EU:s skydd av vargen. Du kan enklast klicka in i doc, kopiera in i e-posten och sänd direkt till EU med adress: contact@pierre-morel.fr

Har du facebookkonto kan du även hämta hem länken där» 

Varghybrider del 1

Varghybrider del 2

Varghybrider del 3

Varghybrider del 4 

Varghybrider del 5 

Filmerna finns också att köpa i webbutiken»

ÖVRIG INFORMATION

www.infocentrum.se

http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/22326

http://online.vasabladet.fiArtikel/Visa/22414

 


 

Vargstudier från NV3 Gymnasiekola i Vara Kommun. En ny reviderad version har sammanställts av eleverna vid skolan.

Läs uppdaterad version här»

Äldre nyheter från elevarbete

Ett elevarbete om vargar premierades av Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik som delade ut pris till tjejerna som arbetat i ämnet vargar. Läs artikeln här» 


VILTVÅRDSANSLAG 

Utdelning av viltvårdsanslag till Jägarnas riksförbund Läs här»

Utdelning av viltvårdsanslag till Naturvårdsverket Läs här»

Viltvårdspengar Läs här


PROJEKT VARG som genomfördes under delar av 1970-talet är fortfarande aktuellt för läsning.

Projektet startade omkring 1971 då man ansåg att vargen var utrotningshotad och där ett tiotal vargar befanns sig i fjälltrakterna. I en delrapport från 1985 kan du läsa fortsättningen i zoologisk tidskrift. Läs här» 

 

redaktion@folkaktionen.com   kundtjanst@folkaktionen.com    Öppet 9-12.00 mån-fre - Helg stängt


Publicerad 30 oktober 2014 -tid: 14:50

 

Rättegång Lillhärdalsfallet - Demonstration i Mora 2014-11-03, kl. 08.00

 

Folkaktionen vill med denna manifestation stödja de fem åtalade i Lillhärdalsfallet i deras kamp mot tjänstemäns maktmissbruk och mot den samhällsfarliga lagstiftning som lett fram till detta rättsfall.

Åtalsrubriceringen är jaktbrott, grovt jaktbrott. Gärningen är kortfattat beskriven som att

-        Wäppling – en av de fem och utrustad med GPS-hundhalsband - har spårat och förföljt varg samt ringat med snöskoter.

-        De övriga fyra har samtidigt placerat sig på sådant sätt att ifall tillfälle skulle ges de har haft möjlighet att skjuta varg.

 

Det mest graverande i åklagarens påståenden är

-        Av dessa fyra s.k. passkyttar befinner sig en man 1,3 mil från platsen utan möjlighet att kommunicera med de övriga.

-        Ingen av de andra tre har brukbart vapen med sig till platsen de befinner sig på.

-        Wäppling medför inget vapen på skotern. Han färdas huvudsakligen på vägarna som går några hundra meter från och på båda sidorna om ån. Där, på en av sidorna av ån, har 8 timmar tidigare en varg råkat passera. Wäppling har också två gånger varit ner till ån.

-        Danska jaktgäster väntades nästa dag för en planerad bäverjakt. Detta var anledningen till att männen var ute och sökte bäverspår. Förhållandet med jaktgästerna är klarlagt och betvivlas inte enligt åklagaren.

 

Sökandet efter bäverspår ledde fram till att viltvårdare begärde in fem poliser med polisbil och polishelikopter. De begärde också och fick rätt att göra husrannsakan baserat på dessa skakiga grunder. Männen arresterades, fordon och deras hem genomsöktes och vapen och andra tillhörigheter beslagtogs. De satt sedan isolerade i 17 dagar innan de frisläpptes och förklarades misstänkta för grovt jaktbrott. Att myndigheterna sedan behövt 2,5 år för att utreda fallet är mycket otillfredsställande.

Hur kan allt detta hända i en rättsstat som Sverige?

-        Vi har med rovdjurens införande fått en lagstiftning som gör det kriminellt att vistas i skog och mark där t.ex. varg tidigare gått. Vargen går gärna samma stråk och vägar, speciellt på vintern, som vi människor använder. För dig och mig att följa en skoterled eller en skogsbilväg där en varg travat fram kan i ogynnsamma fall leda till att du och jag kan bli misstänkta för grovt jaktbrott. Ett sådant fall skulle kunna vara följande. Att efter nysnö gå ut på toppfågeljakt med studsaren på axeln. Om en naturvårdare får syn på dig kan detta leda till att du blir misstänkt för att spåra varg vilket är förbjudet i lag. När du dessutom bär vapen, kan ditt tilltag leda till att du får samma ytterst inhumana behandling som de nu åtalade männen i det så kallade Lillhärdalsfallet har fått utstå.

-        Viltvårdare har getts befogenheter liknande polismans befogenhet, utan att ha motsvarande utbildning i polisiärt arbete. Vissa viltvårdare har också en romantisk inställning till rovdjur. Med detta följer ofta en mycket negativ inställning till jägare. Med dessa förutsättningar har rättssystemet bäddat för missgrepp.

 

Folkaktionen kräver att lagstiftningen förändras så att människor kan vistas i skog och mark utan att bli anklagade för grovt jaktbrott. Vi kräver också att tjänstemän, såväl lokalt som centralt, uppträder med vederbörlig opartiskhet och att de utbildas inom de områden de har att hantera. I det aktuella fallet märks tydligt en avsaknad av kunskap i ämnet jakt.

 

Om Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

Folkaktionen är en landsomfattande och partipolitiskt obunden medlemsorganisation, med uppgift att verka för en rovdjurspolitik sådan att inga konflikter uppstår mellan stora rovdjur och människor, där de bor och bedriver sin verksamhet och näringar. Folkaktionen finansieras helt av medlemmarna och vi har inga skattefinansierade bidrag.

 

Sympatisörer med Folkaktionens manifestation inbjuds att delta. Vidare information finnas på www.folkaktionen.com

 

Mats Persson                     

ordförande i Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

email: matspers@bredband2.com          telefon: 073 804 2423

 


 

 

  JÄGAREN  ÄR FREDLÖS!  

  Obeväpnade jägare i skog och mark kan misstänkas för förberedelse till jaktbrott och anhållas i över 2 veckor av en  åklagare utan bevis! - Rättshaveri ! 

 Länsstyrelsen i  Dalarna trakasserar glesbygden! - Skydda minoriteterna! 

 

Behöver du hjälp att hitta övernattning i Mora kontakta Roland Frid 0730-429 753 eller 0250-362 32


Publicerad 27 oktober 2014 -

Ludvika/Dalarna

Naturvårdsverket stoppar vargjakt

Naturvårdsverket beslutade på måndagen att upphäva Länsstyrelsen Dalarnas beslut om skyddsjakt på en varg i Olsjöreviret vid Saxdalen/Grängesberg.

För en tid sedan beslutade länsstyrelsen att säga ja till den begäran om skyddsjakt som inkommit från Saxdalens Jaktvårdsförening, då på en varg för att därigenom skrämma i väg övriga.

Men innan jakten hann inledas överklagade Wolf Association Sweden densamma och får nu alltså rätt. Källa: Dalademokraten.se

Läs mera »

 

 

Publicerad 24 oktober 2014 -

14 oktober 2014/ Karlstad Värmland

Möte med Landshövdingen i Värmland

Den 14 oktober träffade representanter för FNR Värmland landshövding Kenneth Johansson och enhetschefen för djurskydd och vilt Maria Hammarström i syfte att få reda på länsstyrelsens strategi vad gäller vargens utbredning i länet. Vi blev mycket väl bemötta och fick bra information. Landshövdingen redovisade det förslag på antal vargföryngringar som beslutats om i samverkansrådet för mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet, för Värmlands del rör det sig om 5 – 7  föryngringar (mer än en halvering jämfört med årets föryngringar). Förslaget läggs fram till Naturvårdsverket för beslut, vilket man från länsstyrelsens hoppas skall komma de närmaste veckorna. Även om Naturvårdsverket skulle plussa på med ett par föryngringar innebär det att en licensjakt kräver att Värmlands jägare går man ur huse för att få ned vargbeståndet, klara vi det? Det är skillnad på att engagera jägare till vargjakt en vecka i snö och kyla jämfört med en veckas älgjakt under fina förhållanden. Det gladde oss att landshövdingen visade förståelse för drabbade tamdjursägare och den oro som många på  landsbygden känner, jakten är för många på landsbygden en livsstil som är kraftigt hotad om vi inte får stopp på den hejdlösa populationsökningen av varg. text: Thryggve Eriksson

 

Publicerad 20 oktober 2014 - 

Betalningsviljan för att skapa och bevara livskraftiga rovdjursstammar i den svenska faunan

Runar Brännlund        Bild: arkiv

-"Vi analyserar betalningsviljan bland svenska folket för att skapa och bevara livskraftiga rovdjursstammar i Sverige. Våra resultat visar att en knapp majoritet av det svenska folket är inte villiga att betala knappt någonting för rovdjurspolitiken, men att den aggrererande betalningsviljan i samhället är ändå betydande" skriver Runar Brännlund och Thomas Broberg i en avhandling.

Enligt våra skattningar är den ungefär 10,5 - 12,2 miljarder/år. Våra resultat visar också att betalningsviljan skiljer sig åt mellan de olika regioner i Sverige; Den är högst i Stockholm och lägst i vargregioner. Vi kan här inte utesluta att kostnaderna är större än betalningsviljan, men visar att det finns en solid grund för ett nödvändigt kompensationssystem. 

Runar Brännlund och Thomas Broberg har skrivit en avhandling i ämnet och du kan läsa den i sin helhet här » »

 

 

Publicerad 18 oktober 2014 -

Källa: NWT.se plus inlogg

VÄRMLAND: "Många jaktlag har halverat älgtilldelningen"

Älgjakten i Värmland är för många årets höjdpunkt.
Men intresset dalar i takt med att älgbeståndet minskar.
– Jägare utifrån åker till Jämtland i stället, som inte har lika mycket varg, säger Lennart Johannesson, länsordförande i Jägareförbundet.

På 1990-talet var älgstammen i Värmland så stor att den orsakade problem för både trafiken och skogsägarna.

Men tiderna förändras.

Under årets älgjakt har många jägare fått nöta pass hela veckan utan tillstymmelse till älg i kikarsiktet.

– Vissa jaktlag har så dåligt med älg att de funderade på att ställa in jakten helt. Men de flesta vill ändå träffas för den sociala samvaron. Vänta, jag ska bara vissla på hunden! säger Lennart Johannesson som är mitt uppe i en intensiv älgjakt i Vitsands skogar. Han har fällt flera älgar de senaste dagarna.

Lägre älgtilldelning i år

Förra året fick länets jägare skjuta cirka 7 800 älgar, varav 5 600 fälldes.

I år ligger avskjutningsmålet lägre. 3 268 vuxna älgar och 3 079 kalvar får fällas totalt i Värmland.

– Många jaktlag har halverat älgtilldelningen från i fjol på grund av nedgången. Totalt är tilldelningen sänkt med cirka 1 600 älgar i länet, säger Lennart Johannesson.

Hur har älgjakten gått hittills i länet?

– Det ser väldigt olika ut. På vissa håll är det tomt på älgar och på andra ser det skapligt ut. Förr var det mer jämnt fördelat. Om det går bra eller dåligt beror på tilldelning och ambitionsnivå.

– Det har varit mycket kontakt med varg i veckan. Senast i torsdags fick ett jaktlag i Södra Skoga en hund attackerad. De sköt varningsskott. Vissa lag har så mycket varg att de inte kan släppa hunden alls, säger Lennart Johannesson.

”Skjuter kvigor av misstag”

I veckan blev även två jakthundar attackerade av en varg sydväst om Ekshärad, i ett område som ligger i det vargrika Jangenreviret.

Har jakttrycket varit för hårt tidigare?

– Nej, jaktlagen anpassar sig efter älgstammens storlek. Men det är komplicerat. När vargen tar älgkornas kalvar är det ett vanligt fenomen att älgkorna, som normalt sparas, blir skjutna av misstag i tron att de är kvigor, säger Lennart Johannesson.

Snacket rullar kring lägereldarna om hur rovdjurspolitiken blir med den nya regeringen.

– Blir det ingen licensjakt på varg så det är frågan om ministerstyre, säger Lennart Johannesson och syftar på klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).

 
 
Publicerad 17 oktober 2014 -
Källa: NWT.se plus inlogg
 
Oense i vargfrågan
 

Just nu pågår förhandlingar för fullt mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men man lär ännu inte ha enats i den kontroversiella vargfrågan.

– Inom kort blir vi varse hur diskussionerna går, säger riksdagsledamoten Stina Bergström (MP).

”Situationen är akut”

Miljöpartiet är starka motståndare till att skjuta vargar för att begränsa vargstammens storlek.

– Vi tycker att man kan ha licensjakt på varg när vargen har fått en gynnsam bevarandestatus, och enligt forskare är vi inte där i dag. En licensjakt kan göra skada om man skjuter bort genetiskt viktiga vargar, säger riksdagsledamoten Stina Bergström (MP).

Socialdemokraterna däremot säger ja till licensjakt.

– Dagens situation är akut och helt oacceptabel. Jag delar jägarnas och näringsidkarnas frustration över att de får sina djur rivna. Vi måste få en hållbar rovdjurspolitik, säger Lars Mejern Larsson (S).

I dag ökar vargstammen stadigt. Den senaste inventeringen av varg som genomfördes vintern 2013/14 visar att det då fanns runt 370 vargar i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Inom de närmsta veckorna förväntas Naturvårdsverket ge klartecken till vissa län om licensjakt på varg.

Mer pengar till drabbade

Både S och MP vill ha skyddsjakt på varg, det vill säga rätt att skjuta vargar som till exempel river tamdjur.

– Det vi vet redan nu är att det kommer att satsas pengar i regeringens budget på förebyggande åtgärder och högre ersättning till dem som drabbas av rovdjursangrepp, säger Stina Bergström (MP).

– Fårägaren har ingen glädje av att man skjuter ner vargar en gång om året, säger Stina Bergström.

Hon befarar att Sverige åter kan få kritik från EU-kommissionen om det genomförs en licensjakt på varg.

– Det vore pinsamt att få bakläxa igen, säger Stina Bergström.

 
 

 

Publicerad  17 oktober 2014 -

Terek överlevde vargattacken

Webbradion här»»

Östsibiriska laikan Terek överlevde på torsdagen en vargattack i norra Värmland. Ägaren Jerry Pettersson hörde plötsligt hur hund och varg slogs i såten.

– Vi ska jaga i morgon, men ingen av hundförarna vill jaga. Löshundsjakten är helt förstörd, säger han i webbradion.

 

Publicerad 16 oktober 2014 -

Varg anföll två hundar i jaktlaget

Privata bilder

 

Källa: Jakt & Jägare Webbradion»»

Två hundar i samma jaktlag blev på onsdagen attackerade av varg sydväst om värmländska Ekshärad.

– Våra hundar fick tag på älg i samma berg och stod och skällde på grannmarken, berättar jägaren Fredrik Byh i Jakt & Jägares webbradio.
Hans jämthund avbröt plötsligt sitt ståndarbete och det förbryllade Fredrik. Jaktkompisen Anders Holmqvists gråhund mötte Fredrik blödande och svårt skadad när han gick in för att hämta den. Det är oklart om gråhunden klarar sig.
– Han kunde knappt gå, berättar Fredrik Byh. 

 

Publicerad 15 oktober 2014 -

Varg skjuten vid hundangrepp

En varg har skjutits i samband med att den angripit en hund, ett par mil nordväst om Kopparberg nära gränsen till Dalarna, meddelar länsstyrelsen i Örebro län.

Det var i samband med älgjakt som vargen angrep en jakthund under onsdagsförmiddagen.
Först gjordes försök att få isär hunden och vargen med ett skrämselskott. Sedan har hundägaren skjutit vargen. 
Länsstyrelsens besiktningsman har varit på platsen och konstaterat att vargen avlivats i enlighet med lagens paragraf 28. Det finns ingen misstanke om jaktbrott. 
Hunden har inte några synliga skador, men kommer att hållas under uppsikt, enligt länsstyrelsens pressmeddelande. 
Vargen ska lämnas till polisen, för vidare transport till Statens veterinärmedicinska anstalt. Källa: Svensk jakt

 

 

Publicerad 11 oktober 2014 -

Åter vargattack i Saxhyttan

Text och foto: DT.se

I natt har sex får dödats och tre skadats i en vargattack i Saxhyttan Dalarna.

– Fåren flydde i panik och forcerade stängslet, säger ägaren.

Det var i går morse som Anders Räms fick veta att några av hans 37 får låg döda i hagen.

På plats konstaterade han att sex får var döda och tre skadade efter en vargattack.

Det är frågan om en vargattack, säger länsstyrelsens naturbevakare Bert Eriksson. ¦ Läs mera»

 

Publicerad 10 oktober 2014 -

Sömnlösa nätter för fårproducenter

På en gård I Flen, driver Jonny Nederman lammproduktion, med 1200 får, är han en av få som idag helt livnär sig enbart på lammproduktion. Han känner nu en ökad oro, när två vargar, en tik och en hane ser ut att ha etablerat sig i Sörmland.

- Ja det gör jag, hotet har kommit närmre. Förut hade vi strövarvargar som gick tvärs över länet och nu har vi fått två som har etablerat sig, de ska söka föda, de ska få valpar, så visst är hotet större idag än vad det varit, säger han. ¦ Läs mera» Källa: Svt.se

 

Publicerad 08 oktober 2014 - 

privat bild

Vargattack mot får i Insjön

Den här gången var det hos Susann Tollman och fem får fick sätta livet till för vargarna.
Susann berättar att hon är trött, sliten och fruktansvärt frustrerad över situationen. Du kan lyssna vidare här på webbradion vad Susann har för tankar. Lyssna här» »

 

Publicerad 06 oktober 2014 - 19:42 – Uppdaterad 06 oktober 2014 - 19:44

Stor hanvarg avlivad

På måndagseftermiddagen den 6 oktober avlivades en varg vid Galberget norr om Börtnan i Jämtlands län.

Den 49 kilo tunga hanvargen avlivades från helikopter av personal utsedd av länsstyrelsen. Vargen kom från det norska Julussareviret och den har under den senaste tiden uppehållit sig inom Tåssåsens samebys åretruntmarker och där orsakat stora problem för renskötseln.
Nu återstår det en varg att avliva i området enligt länsstyrelsens skyddsjaktbeslut. Skyddsjakten får bedrivas fram till sista oktober.

 

Publicerad 06 oktober 2014Skandulv meddelar

Två nya ”vargdoktorer”

I mars disputerade Barbara Zimmermann vid Högskolan i Hedmark. Hon försvarade då sin avhandling ”Predatory behaviour of wolves in Scandinavia”. Alla artiklarna i avhandlingen har redan publicerats i vetenskapliga tidskrifter, varav de två som publicerats i år sammanfattas på svenska nedan. Avhandlingen hittar ni på följande länk:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/201430/PhD%20thesis%20Barbara%20Zimmerman.pdf

I maj disputerade Kristin Evensen Gangås vid Högskolan i Hedmark. Hon försvarade avhandlingen ”Attitudes towards large carnivores and acceptance of illegal hunting -  the importance of social attitudes and scales in large carnivore management” Avhandlingen hittar ni på följande länk:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194991/1/Gangas.pdf

Vargfakta -Artfakta Varg» »     Sand FS06-2014 » »     Sand FS07-2014 » »

 

 

Publicerad 06 oktober 2014 - Insändare

"Älvdalens kommun skulle kunna servera älgköttfärsrätter ett helt år".. »»

 

 

Publicerad 06 oktober 2014 -

Varg och stora rovdjur var ämnet 

Rättviks marknad i Dalarna under lördagen var det stora ämnet varg och rovdjur och för att träffa andra marknadsbesökare och informera om vad som händer i organisationen. Delar av Dalarnas styrelse, Inge Brorsson, Mats och Ann Nordqvist var på plats för att prata rovdjurspolitik och sälja reklamprylar ur organisationens sortiment. Man värvade också nya medlemmar in i föreningen och delar av dom var ifrån annat län. Positiva reaktioner från medlemmarna var att Folkaktionen var på plats under marknadsdagen. Jörgen Albinsson var också med som medarbetare samt foto & text - 

 

 

Publicerad 03 oktober 2014 - 

”Krig mot landsbygden”

I dag presenterades den nya regeringen och därmed en politik som innebär stora begränsningar för valfriheten och möjligheten för hela landet att leva, menar Centern.
En av de stora förändringarna är att regeringen vill lägga ner Landsbygdsdepartementet, som under de senaste åren genomfört stora och välriktade reformer och satsningar för att bygga upp svensk landsbygd. Att lägga ner departementet leder till sämre villkor för landsbygden.
– Det är en krigsförklaring mot landsbygden och jag tänker inte stå passiv och se på, tvärtom, säger Annie Lööf i pressmeddelandet.
Michael Artursson, Centerns partisekreterare, håller med.
– Det är en tydlig gir vänster ut när det gäller valfrihet och mångfald inom välfärden. Avskaffat vårdval, detaljregleringar av privata aktörer, kommuners rätt att stoppa nyetableringar av friskolor, för att nämna några saker, säger han i pressmeddelandet. Källa: Jakt & Jägare

 

Publicerad 02 oktober 2014 - 14:41 – Uppdaterad 02 oktober 2014 - 14:53

Stor vargrättegång startar i Finland

Varg eller hybrid?

I dag startar rättegången där 15 jägare ställs till svars i Österbottens tingsrätt i Finland, för att olovligt ha skjutit vargar.

Det var i januari 2013 som jaktlaget sköt tre djur, vilket ledde till en stor och omtalad vargdebatt i Finland. Jägarna hävdar att det korsningar mellan varg och hund och inte rena vargar som sköts, vilket de också fått stöd för att det var. Åklagaren hävdar att det var vargar.
Själva rättegången inleds i november men idag hålls ett förberedande möte. Rättegången förväntas ta åtta dagar, vilket visar hur omfattande den är. Källa: Svensk jakt

 

 

Publicerad 29 september 2014 - 16:35 – Uppdaterad 30 september 2014 - 09:14

Första vargreviret i Sörmland?

DNA-analys av spillning visar att det finns två vargar i Sörmland. Det kan betyda att det första vargreviret i länet i modern tid är ett faktum.

Analysen visar att den insamlade spillningen kommer från vargar födda i Värmland. Det handlar om en varghane från Sandsjöreviret samt en vargtik från Forshagareviret. Spillningen är insamlad med någon månads mellanrum i trakterna runt Gnesta och Källvik. 
Det finns också obekräftade synobservationer av två vargar som gått tillsammans i länet.
– Vi har vargar som rör sig här och i länen omkring, men i år har vi en hona och en hane som funnits här i sommar. Först i vinter kan vi förhoppningsvis bekräfta någonting ordentligt, säger Per Folkesson vid länsstyrelsen i Sörmland, till Sveriges Radio. 

 

Publicerad 24 september 2014 -

Rennäringen nära kollaps

Rovdjuren

Rennäringen i norra Sverige och Finland står inför stora utmaningar och det talas till och med om en stundande kollaps. Det handlar bland annat om försämrade betesförhållanden som leder till lägre slaktvikter och svag lönsamhet. Dessutom har antalet rovdjursdödade renar ökat enligt förstudien.

- I flera delar av Sverige finns det samebyar som redan idag befinner sig på gränsen till kollaps, säger Tomas Sevä, Muonio sameby.

Vad innebär det för er renägare?

-Det är ett merarbete och en jobbig tid att hela tiden försöka hitta lösningar på problemen. Vi skulle behöva hjälp från politikerna, men det verkar vi inte få.

Varför är det viktigt med en fungerande rennäring?

– Den är viktig för inlandets fortlevnad. Om rennäringen försvinner så försvinner arbetstillfällen vilket innebär att mataffären, sjukvården, skolor och annat försvinner. Hela infrastrukturen bygger på att det ska bo människor som jobbar där. Rennäringen ett starkt varumärke för turismen i Sverige, säger Bengt Eriksson. Källa SVT.se

Se inslaget här»»

 

Publicerad 22 september 2014 - 

Biras sista andetag

Privat bild

Den lovande hamiltonstövaren Bira blev bara ett och ett halvt år gammal. I dag berättar en av ägarna, Lennart Hök, om hennes sista jaktdag. Vargarna tog henne under hardrevet norr om Sågmyra i Dalarna i på söndagsmorgonen. Källa Jakt & Jägare
Webbradion»»

 

Älvdalens kommun vargfri kommun  Publicerad 03 september 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun beslutar att arbeta för och av staten kräva rätten till, en vargfri kommun. Riksdagens hårda linje i vargpolitiken med vargens återinträde i Älvdalens kommun uppfattas av en majoritet (se folkomröstning 2006) av kommunens innevånare som en direkt fientlig handling från staten, mot pågående markanvändning, vunna sedvänjor och lokal kultur. Statens utmanande politik, där vargen har företräde före människan, framstår inte heller som meningsfull då vargen som art inte är utrotningshotad på norra halvklotet. Dessa m.fl. obesvarade frågor gör att statens förda vargpolitik inte vinner gehör i Älvdalens kommun, utan snarare uppfattas som att inte riksdagen har kunskap om vargpolitikens omvälvande konsekvenser för många enskilda på landsbygden. Läs hela skrivelsen vargfri kommun 2011 här» 

I (P.B.L.2 kap.1§) Plan och bygglagen och miljöbalken står bl.a. att läsa om skydd och hänsyn till olika allmänna intressen. Då vargens återkomst är ett nytt område för PBL. Så finns det ingen utredd lagstiftning som skyddar och ersätter de innevånare som får olägenhet av statens handlande i vargpolitiken. Därför tar vi i Älvdalens kommun oss friheten att göra en egen tolkning av PBL. Och har en åsikt om vad en utredning borde komma fram till nämligen, att;

*i Ä.K. ska rennäringen inte utsättas för återkommande vargangrepp.

*i Ä.K. ska fäbodbruk med djur på mulbete ha företräde framför vargen.

*i Ä.K. ska älgen vara en lokalproducerad tillgång för markägaren att skatta, inte vargföda.

*i Ä.K. ska hundar kunna släppas utan koppel på lovlig tid utan risk för vargangrepp.

*i Ä.K. ska människor inte oroas för varg inne bland bebyggelsen.

*i Ä.K. ska människor inte förlora rekreationsvärdet att vistas i skog och mark av oron för förekomsten av vargrevir.

*i Ä.K. ska vi inte ha varg mot en majoritet av befolkningens vilja. Vargfri kommun 3 sid Läs här»


Nyheter utrikes

Vargjakt i Frankrike 2014-08-19

Franska Nationalförsamlingen godkände 5 augusti -14, miljöministerns förslag till vargjakt i 20 departement (Län). Jakten som beskrivs som ett experiment får pågå fram till 30 juni 2015. Tidigare fanns möjlighet till skyddsjakt på 24 vargar, nu har antalet utökats till 36 vargar och det är inte skyddsjakt. Skyddsjakten finns dock fortfarande kvar.

Jakten styrs av varje enskilt departement där man från gång till annan ger rättighet att jaga i utsatta områden. Varje tillstånd till jakt löper på två månader men kan vid behov förlängas.

Varje jakttillfälle skall meddelas ONCFS, deras motsvarighet till Naturvårdsverket senast kvällen före jakt, och fortlöpande info om resultatet skall meddelas. Läs hela artikeln här»

 

 


Äldre publicerade nyheter inrikes 2014 -  

 

"Inga hinder för vargjakt i vinter"

VÄRMLAND: Lodjuren för få för att jaga Källa: NWT.se PLUS 2014-09-18

Det blir förmodligen ingen lodjursjakt i vinter, men däremot kanske vargjakt.

– Jag ser inga absoluta hinder för vargjakt, säger Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent vid Sveriges Jägareförbund i Värmland, och förbundets rovdjursexpert.

Några beslut är ännu inte fattade, men beslutsprocessen är i gång.

Numera är det länsstyrelserna - organiserade i tre rovdjursförvaltningsområden - som fattar beslut om licensjakt på rovdjuren. Riksdagen har fastställt lägsta nivå för hur många djur av varje art som ska finnas i varje förvaltningsområde.

Brutit ner siffror

Nu har länsstyrelserna i områdena brutit ner siffrorna till länsnivå, och jämfört med hur många djur av varje art det faktiskt finns.

I det här sammanhanget räknar man antalet föryngringar, alltså nya kullar.

Lägsta nivå för varg i landet är 27 föryngringar. I Värmland fanns vid senaste inventeringen 16 föryngringar, och länsstyrelsen sätter lägsta nivån i Värmland till mellan fem och sju. Det finns alltså gott om utrymme för vargjakt i Värmland i vinter.

Kontroversiell jakt

Vargjakten är kontroversiell och har tidigare stoppats av domstol efter överklagande av vargvänner. Men Gunnar Glöersen är försiktigt optimistisk.

– Jag ser inga absoluta hinder för jakt i vinter.

Han befarar däremot att det inte blir någon lodjursjakt i vinter, eftersom det finns bara nio familjegrupper av lo i länet, och mininivån har satts till mellan nio och tolv.

– Det är en konsekvens av en misslyckad förvaltning, säger Gunnar Glöersen.

 

Stor vargattack, minst 24 får dödade  publicerad 10 september 2014

Minst 24 får har dödats i en vargattack utanför Karlstad i Värmland. – Hagen har ett bra och välunderhållet staket, säger länsstyrelsens besiktningsman, Urban Mossberg. Djurägaren upptäckte förödelsen på onsdagen.Gården ligger i Bäckelid öster om Karlstad. Urban Mossberg utesluter att det är samma vargar som i tidigare i veckan dödade åtta får utanför Kristinehamn, där länsstyrelsen under onsdagen beviljade skyddsjakt. Hagen har ett fyrtrådigt stängsel.

– Det är ett bra stängsel med 5 000 volt, och det är välröjt.

• Hur tog sig vargarna in?

– En teori är att de trängt sig in genom trådarna på ett ställe. Djurägaren visade mig att tråden låg på den platsen och där markerade hunden för varg. Jag hittade också vargspår, svarar Urban Mossberg.
Gården ligger inom Kungsskogens revir.

 

Publicerad 15 september 2014 -

Ny vargattack  

Nytt vargangrepp öster om Strömsnäsbruk Kvällen till söndagen blev ytterligare två får dödade av varg i länet. Länsstyrelsens besiktningsman har varit ute och tittat och menar att det är solklart att det handlar om ett vargangrepp. 

Den här gången slog vargen till öster om Strömsnäsbruk.

Åtta får har blivit dödade av den här vargen de senaste veckorna men än så länge har ingen varg skjutits under den pågående skyddsjakten, säger jaktledaren Rune Håkansson till P4 Kronoberg.

Skyddsjakt pågår i Kronoberg och Skåne fram till den 22 september. Men det är svårt att spåra vargen utan snö och Rune Håkansson hoppas att så många älgjägare som möjligt blir godkänds som skyddsjaktsjägare. På så sätt tror han att det ska bli lättare att hitta vargen.

 

Publicerad 18 september 2014 - 14:49 – Uppdaterad 19 september 2014 - 07:52

Varg skjuten under attack mot jakthund

Hunden var skadad i bakkroppen, högt uppe på ena låret och i pungen. Den ligger nu sövd hos veterinär i Torsby.  Länsstyrelsens besiktningsman har varit på plats och konstaterat att vargen skjutits i enlighet med paragraf 28. Han har dessutom åkt till djurkliniken i Torsby för att få se hundens skador.

Om hunden går att rädda är ännu oklart .
– Och hur det går mentalt för honom i så fall, det vet jag inte, säger Arne Strandberg.
Händelsen inträffade nordöst om Kroksjön, på Nyskoga Jaktklubbs marker. Källa: Svensk jakt

 

Publicerad 03 september 2014 

Tingsryd fullmäktige utan vetskap? 

Tingsryd fullmäktige behandlade i ett ärende det medborgarförslag som inkommit om vargfri kommun. Under ett av deras sammanträden fanns 41 ledamöter på plats, hade ingen ledamot något som helst aning om vad de ansåg i vargfrågan, trots den stora skadesiffra av tamboskap i området. Svaret blev av kommunledningen att en bevakning av situationen i länet ska ske samt upplysa viltförvaltningsdelegationen om att ingen påverkan på djur och markägare får förekomma. Ärendet uppges komma att överklagas. 

 

SKA VI FÖRVALTA EN REDAN OHÅLLBAR SITUATION

Alliansregeringen (fd) vill ha 170 – 270 vargar som golv i populationen. Socialdemokraterna vill ha 200, men Löven vill att experterna ska ange bevarandestatus och Jägareförbundet vill ha 150 vargar söder om renbetesområdet. Alla partier är överens om att vargkoncentrationen är för hög i Värmland och Dalarna men ingen av dom kan förklara hur det skall gå till att beveka EU. Läs mera »»

 

Sunnemässan 2014-08-09

Anders Borg ser inga bekymmer med vargjakt 

 Läs mera här»

 

Avsäg ert uppdrag! 2014-07-04

Läs mera här » »