banderoll

Jag rekommenderar Din Studio

      Besökare [counter]      

 

Årsmöten äger rum på följande platser, tid:


RIKS/Centralorganisationens årsmöte äger rum på Moraparken - Mora

Datum: 25 april kl. 13.00

Årsmöte med information om Tysklandsresan


Genomförda årsmöten har skett på följande lokalaavd:

Dalarna»

Jämtland/Härjedalen»

Värmland»

Västra Götaland»

Gävleborg»

LOKALT

Härjedalen-Jämtland -Öppet möte i bygdegården Vigge Tisdag 12/5-15 kl 19.00

Föreläsare: Karl Hedin

2015-04-24

NY WEBBUTIK 

2015-04-21

Medlemsinformation från medlemsregistret

Har du som medlem ändrat uppgifter den senaste tiden?

Här kan du på ett enkelt sätt meddela oss på medlemsregistret de nya uppgifterna.

Medlemsfrågor rörande nya adressuppgifter, e-post, mobil/telefon -Enklast gör du din ändring direkt via

medlemsregistret här»

 


Facebook Våga vägra varg

Facebookgruppen "Våga Vägra Varg" www.facebook.se

2015-04-20

Del 1 varghybrider

Del 2 varghybrider

Del 3 varghybrider

Del 4 varghybrider

Del 5 varghybrider

Du hittar också filmerna i webbutiken»

produktion Dalarnas lokalavd @sparr studio

2015-02-20

 

Publicering 2015/04/25  07:25:12

Årsstämma Folkaktionen riks

Årsstämman äger rum idag på Mora parken i Mora med start 13.00

Där kommer också de delegater som var med på vargmötet i Tyskland att berätta vad de kom fram till

 

 

Publicering 2015/04/24  08:18:56 Länk till artikel

Debatt

Varför tycker Ni att vi ska dö?

"Skjut knäskålarna av dem".

"Hoppas de skjuter ihjäl varandra".
"Döda allihopa".
"Begrav dem levande".

Nu senast uttryckte man sin förtjusning över en man som avlidit i sin bil. En man vars enda ”brott” var att han uppskattade en specifik sysselsättning på sin fritid. Att han kanske var någons man, far, son, farfar eller morfar tycks inte bekomma dessa människor.

Det här är kommentarer vi kan läsa bland de Facebookgrupper där människor som kallar sig djur- och naturvänner samlas.

Det är oss jägare man syftar på. Läs vidare se länk ovan

 

 

Publicering 2015/04/24  08:13:17 Länk till artikel

Sannerud Åmål

Varg påkörd och dödad

En varg blev påkörd och dödad på riksväg 45 vid Sannerud på torsdagskvällen. Vargen skickas till Uppsala för undersökning.

 

Publicering 2015/04/21  17:41:54 Länk till artikel

Norge

Fem fick fängelsestraff

6 män har sedan i februari i fjol stått åtalade för en organiserad vargjakt i Elverum Norge. Fem av männen blev idag tilldömda fängelsestraff medan en blev frikänd.

 

 

Publicering 2015/04/20  09:00:00 

Rovdjurspolitikens urspårning

 

 

Publicering 2015/04/18  10:32:16

Renland/sameland

Det kom ett inlägg från en drabbad familj. Inlägget är hämtat från Facebook men med upphovsmannens tillåtelse.

Det fanns varg, järv och björn inom detta område med radie på 4 mil och innanför finns deras renar:

Brevet:  (orten är borttagen)

-"Åhhhhh, först sitta på möte om rovdjuren hela dagen, mycket handlar om järven, sen hem å försöka skaka de jobbiga tankarma på rovdjuren härjningar av sig, en god middag ett glas vin å försöka få tankarna att slappna av. Då ringer telefon "-det står en blodig men levande ren ovanför XXXXXXXXXXXXXX , det är öppet otäckt köttsår på nacken, den kan knappt gå. Jag ringde dej idag men fick inget svar... ". Nu är vi både gubben å jag tillbaka i förtvivlan å upprördhet över järvens härjningar. Det är nästan mörkt å vi måste vänta in dagsljus å veta att en ren står å lider.... Det gör ONT!!!!! 

 

FAKTA: länk till artikel

Rennäringen i Sverige

Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, enligt Sveriges grundlag. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd och är ingenting som samerna "fått" av staten. All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur.

Samebyar
Renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen men kan enligt rennäringslagen bara utövas av en same som är medlem i en sameby. En sameby är en ekonomisk och administrativ förening som för medlemmarnas gemensamma bästa ska leda renskötseln på ett visst geografiskt område. Renbetesrätt råder på ungefär 50 procent av Sveriges yta. Det området är indelat i 51 samebyar. Det betyder inte att all mark är lämplig eller ens möjlig att nyttja som betesmark för renar. Det finns 33 fjällsamebyar, 10 skogssamebyar och 8 koncessionssamebyar där renskötsel bedrivs med särskilt tillstånd.

Renskötare och renägare
Det finns cirka 5 000 renägare, varav 85 procent bor i Norrbottens län. Inom en sameby finns flera renskötselföretag. Omkring 2 500 personer i Sverige har sin huvudsakliga inkomst från renskötsel. Renskötaryrket har blivit ett mansdominerat yrke. Det är oftast en man som arbetar heltid i företaget. Familjemedlemmar hjälper till när arbetet så kräver, till exempel vid renskiljning och kalvmärkning.

Stora betesarealer
Antalet renar varierar i cykler mellan 225 000 och 280 000 i vinterhjord. Rennäringen är beroende av stora betesarealer eftersom renarna rör sig efter årstidsväxlingarna. För vandringarna mellan olika betesmarker utnyttjar renen bestämda vandringsleder. Under vissa tider på året, framför allt i samband med kalvmärkning, höstslakt och flytt till vinterbetesområdena, samlar renskötarna renarna i större hjordar som drivs efter urgamla flyttleder. Det är inte alldeles enkelt att ändra en flyttled eftersom renarna är lättskrämda vanedjur.

Störningar
Renar är känsliga för störningar från andra markanvändare och rovdjur. Det gäller särskilt på våren när kalvarna föds. Andra tillfällen är när renarna samlas och drivs i hjordar till rengärden för kalvmärkning eller skiljning. Vid flytt till och från vinterbetesmarkerna kan flyttlederna innehålla svåra passager som t ex älvar, vägar eller järnvägar. Vid vila och bete under flyttningar måste renarna få vara ostörda. Om renarna skräms av rovdjur, hundar eller människor kan hjorden splittras och flera dagars arbete för renskötarna vara spolierade. I vissa områden ligger betesmarkerna långt ifrån varandra och flyttlederna är avskurna av exempelvis bilvägar och järnvägar. Då måste renarna fraktas med lastbil.

Traditionsbärare
Renskötseln av idag är främst inriktad på köttproduktion. Tämjda renar används ofta i turismen eller för "renrace". Renskötseln spelar fortfarande stor roll i den samiska kulturen. Den är en traditionsbärare med stort symbolvärde. Att vara renskötare är ett hårt yrke, men det är också en livsstil. Som renskötare är man en bärare och förmedlare av den samiska renskötselkulturen.

Vad kostar en ren?
Det är inte så lätt att svara på frågan hur mycket en ren kostar. Det beror på om man vill veta avelsvärdet eller slaktvärdet. Avelsvärdet är klart högre än slaktvärdet eller ersättningarna för dödade renar. En tam ren är mer värd än en som inte är tämjd. En honren som ger mycket kalv är mer värd än en som sällan eller aldrig har någon kalv. En ren kan väga alltifrån 17 kg (kalv) till 70 kg (tjur). Ersättning för bildödade renar hanteras av Trafikförsäkringsföreningen som har en överenskommelse med Svenska Samernas Riksförbund (SSR). En bildödad hanren ersattes år 2013 med 2 332 kr och en honren med 3 630 kr. Om det påkörande fordonet är känt och har en trafikförsäkring, utreds och handläggs ärendet först av fordonets trafikförsäkringsbolag. Ersättning för tågdödade renar hanteras av Trafikverket. År 2013 ersattes en tågdödad ren med 2 957 kr oavsett sort. För slaktvärde se vår sida med slaktstatistik.

 

Publicering 2015/04/06  21:12:22 Länk till artikel

Varg dödade hund

Charlottenberg/Värmland

En cairnterrier blev natten mot måndagen ihjälbiten av varg i närheten av Charlottenberg i Värmland. 
– Det var en fruktansvärt skrämmande upplevelse. Jag hoppas få skyddsjakt på vargen, säger hundägaren.

Det var efter midnatt som gårdens ägare tog med sig sina fem hundar på rastning. Samtidigt skulle hon ta in gårdens två hästar, en ridsportponny, 150 centimeter i manken, och en shetlandsponny, 107 centimeter i mankhöjd.

 

Publicering 2015/03/31  11:12:14

PRESSRELESE    PRESSRELESE    PRESSRELESE    PRESSRELESE

Folkaktionen på vargseminarium hos Tyska jägare och markägare

Vargproblemen blir allt större på den tätbebyggda Tyska landsbygden. Nu finns där något hundratal vargar som sägs ha invandrat från Polen. Tyska jägare och markägare har på allvar härsknat till över att få sina marker länsade på jaktbart vilt. Ett par markägare hade därför sponsrat ett seminarium som hölls i lördags, 2015-03-28, i Wettringen Tyskland. Ca 200 engagerade Tyska och Holländska jägare och markägare var inbjudna att lyssna. På plats fanns också en ledamot i EU-parlamentet samt press.

Målet med konferensen var att öka kunskapen om vargen och då med tyngdpunkt på genetik och spridningen av smittosamma sjukdomar. Vetenskapsmän från Kanada, USA, Ryssland och Finland var inbjudna. Bland de mer namnkunniga fanns där från Kanada Professor Emeritus Dr. Valeri Geist och från Ryssland Dmitry V. Politov, Dr. i populationsgenetik.

Från Sverige deltog Mats Persson FNR, Gunnar Jacobsson FNR och Jesper Jönsson Vargfakta. Vi delade med oss av våra erfarenheter från återinförandet av varg i Sverige.

För mer information kontakta Mats Persson telefon +46 73 804 2423.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

Mats Persson, ordförande 

 

 

Publicering 2015/03/31  10:51:37

EU-kommissionen håller på att göra en översyn av fågel- och art- och habitatdirektivet. De vill också veta vad allmänheten tycker och därför finns det möjlighet att bidra med synpunkter via e-post.

Just nu pågår en översyn av EU:s fågel- respektive art- och habitatdirektiv. På kommissionenshemsida kan man följa arbetsgången.
Kommissionen bjuder också in allmänheten till att lämna in synpunkter på direktiven via e-post, adressen och instruktioner står med på ovanstående webbsida. 
”Alla förslag kommer att studeras noga, men kommissionen förbehåller sig rätten att inte ta med handlingar som inte uppfyller de nödvändiga kriterierna eller för vilka tillräcklig information har lämnats. Observera att endast dokument som har publicerats (på papper eller på nätet), särskilt de som har varit föremål för referensgranskning, kommer att beaktas”, skriver EU-kommissionen.
Möjligheten att tycka till finns mellan april och juli i år

 

 

Publicering 2015/02/17  08:19:05 Länk till artikel»

Över 400 nya medlemmar i lokalavdelningen Jämtland/Härjedalen

Den inte ens årsgamla lokalavdelningen i Härjedalen av föreningen "Folkaktionen en ny rovdjurspolitik" har i dag drygt 400 medlemmar.

– Folk är trötta på regeringens politik, säger ordföranden Leif Joelsson från Ytterhogdal.

Helgens årsmöte för Folkaktionen i Härjedalen och södra Jämtland, det första sedan starten, samlade cirka 25 personer i Linsells bygdegård. "Väl få", anmärkte någon i församlingen, med tanke på att lokalavdelningen gått från 0 till 400 medlemmar sedan den bildades i maj 2014.

Omvalde ordförande Leif Joelsson förklarar det stora intresset:

– Folk är trötta på regeringens politik.

Vad går den ut på menar du?

– Att vi ska ha fler vargar i Sverige.

 

Publicering 2015/02/02  06:19:00

Redovisningen av licensjakten 2015

hittar du här»

 


 

Nyheter utlandet

Publicerad 29 december 2014 - 12:21:06

Varg attackerade människa

Google Translated from Russian ...
* In Ak-Talin region local resident M.Omurakunov about half an hour fighting with the wolf, after which, together with a friend brought it alive in the village * 
December 24, 2014 
Turmush - In rural council Togolok-Moldovan Ak-Talin region Naryn region by 32-year-old Mirbek Omurakunova attacked by a wolf. This is the correspondent Turmush.

As told M.Omurakunov, after fighting with a predator, he managed to tie it, and then take him home.

Now M.Omurakunov is in the Department of Surgery district hospital under medical supervision. During the attack, the wolf has bitten the hand and knee Mirbek.

According to doctors, the state M.Omurakunova stable, severe wounds he does not have. "Early in the morning of 23 December, I left the house to fall cattle in the forest. At a distance of 5 meters I saw the silhouette of a wolf. With me was my dog (taigan). It first attacked the wolf. Predator one bite threw my dog to the side. Following he lashed out at me. I immediately took the wolf by the throat. Our struggle with it lasted more than half an hour, "- said the victim.

Tagen varg/Caught wolf

According Mirbek, the wolf was very strong. "At one point during the fight I started having cramps, I am weak. Because of this predator had to bite me. Somehow I was able to get a cell phone and call for help of my friend by the name of Taraz. With it, we tied the wolf and brought home. Currently, doctors take analyzes of a wolf, he will appoint me the results of treatment "- added M.Omurakunov.

http://turmush.kg/ru/news:100789 )