banderoll

  Besökare nr [counter]           

2014-08-19

DVD filmer "Hunden & Jägaren"

Ny dekal stor 28X8 cm Våga Vägra Varg

Mugg & musmatta nytt i sortimentet


 

Hitta oss på facebook»

 

För att du ska kunna logga in måste du ha ett konto på FB


 

Inför valet 2014

Möt din lokala politiker med våra frågor. Ta med dom ut till valstugor och valmöten.

Här kan du tanka ned dom »

2014-06-12 Jägaren och hunden

-En berättelse och ett axplock ur ur det som jägaren Nils Björklund ser det, han är också ordförande i Dalarnas lokalavd. Videon visar episoder ur en jägares liv, hundens centrala plats som jaktkamrat i skogen och som familjemedlem. Livet på landet utan varg. Senare ser vi vändningen, systemskiftet och den förödelse som inträffar, livet på landet med varg.

Filmen är producerad av Dalarna lokalavdelning © Sparr studio Se även under FNR filmer

Finns i webbutiken»

Var med och skriv under!

Var med i kampen och skriv under för kampen av deputerade  PIERRE MOREL A L’HUISSIERS förslag om problematiken om EU:s skydd av vargen. Du kan enklast klicka in i doc, kopiera in i e-posten och sänd direkt till EU med adress: contact@pierre-morel.fr

Har du facebookkonto kan du även hämta hem länken där» 

Varghybrider del 1

Varghybrider del 2

Varghybrider del 3

Varghybrider del 4 

Varghybrider del 5 

ÖVRIG INFORMATION

www.infocentrum.se

http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/22326

http://online.vasabladet.fiArtikel/Visa/22414

 


 

Vargstudier från NV3 Gymnasiekola i Vara Kommun. En ny reviderad version har sammanställts av eleverna vid skolan.

Läs uppdaterad version här»

Äldre nyheter från elevarbete

Ett elevarbete om vargar premierades av Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik som delade ut pris till tjejerna som arbetat i ämnet vargar. Läs artikeln här» 


VILTVÅRDSANSLAG 

Utdelning av viltvårdsanslag till Jägarnas riksförbund Läs här»

Utdelning av viltvårdsanslag till Naturvårdsverket Läs här»

Viltvårdspengar Läs här


PROJEKT VARG som genomfördes under delar av 1970-talet är fortfarande aktuellt för läsning.

Projektet startade omkring 1971 då man ansåg att vargen var utrotningshotad och där ett tiotal vargar befanns sig i fjälltrakterna. I en delrapport från 1985 kan du läsa fortsättningen i zoologisk tidskrift. Läs här» 

ANNONSTORGET Lokalavdelningar

Läs om de mässor vi varit på här» »


Valet 2014

Möt din lokala politiker med våra frågor!

Frågor till politiker i valstugor och på valmöten 

Presentation av Folkaktionen

Vi är en ideell förening med över 18 000 medlemmar och som drivs enbart med pengar från våra medlemmar – inga bidrag från skattemedel. Vi är partipolitiskt oberoende. 

Vår mission är att värna landsbygdsbefolkningens livskvalité och naturbruk, vilka båda nu hotas av den snabbt ökande vargstammen. De drabbade är en utsatt minoritet, bortglömd i de stora penseldrag EU och våra politiker målar med. 

Folkaktionens arbetssätt är 

-     att organisera den minoritet av människor som drabbas av vargförekomsten 

-     att informera allmänhet och politiker om de skadeverkningar vargstammen orsakar

-     att bygga nätverk och samverka med likasinnade organisationer såväl i Sverige som i andra Europeiska länder såsom Frankrike, Spanien, Tyskland, Norge med flera och på det sättet bättre kunna påverka EU 

Här hämtar du hem frågorna»


Vargjakt i Frankrike 2014-08-19

Franska Nationalförsamlingen godkände 5 augusti -14, miljöministerns förslag till vargjakt i 20 departement (Län). Jakten som beskrivs som ett experiment får pågå fram till 30 juni 2015. Tidigare fanns möjlighet till skyddsjakt på 24 vargar, nu har antalet utökats till 36 vargar och det är inte skyddsjakt. Skyddsjakten finns dock fortfarande kvar.

Jakten styrs av varje enskilt departement där man från gång till annan ger rättighet att jaga i utsatta områden. Varje tillstånd till jakt löper på två månader men kan vid behov förlängas.

Varje jakttillfälle skall meddelas ONCFS, deras motsvarighet till Naturvårdsverket senast kvällen före jakt, och fortlöpande info om resultatet skall meddelas. Läs hela artikeln här»


 

Sunnemässan 2014-08-09

Anders Borg ser inga bekymmer med vargjakt 

källa: vf.se  Foto; Thony Liljemark  Läs mera här»

FOLKAKTIONEN På Sunnemässan 2014-08-09

Ordföranden riks, Mats Persson jobbar med medlemsvärvning på en välbesökt Sunnemässa. Senare under dagen träffade ordföranden minister Anders Borg och pratade vargjakt.

Försäljningen av reklamprylar var stor och efterfrågan på mycket som var slutsålt. Man beräknade en besökssiffra på 10000 besökare på mässan

Cirka 150 utställare fanns på plats i Rottnerosparken under fredagen och lördagen, då Sunne jaktmässa arrangerades för första gången. Enligt Peter Besterman i arrangörsstaben var de liksom besökarna mycket nöjda med tillställningen.

– Vi har fått väldigt mycket beröm. Mässan blev en fantastisk succé. Att det skulle bli riktigt så här bra tordes vi inte hoppas på. Samtidigt finns det självklart saker att förbättra, säger Peter Besterman.

– Jag vill också tacka alla som hjälpt till med mässan. Det finns ett antal personer som utfört hjältedåd för att få till det här. På landet är det ju så att om man gillar något så ställer man upp, i vått och torrt och natt som dag.

Populära föredrag

På två scener i parken intervjuades eller föreläste en rad mer eller mindre kända personer. Däribland finansminister Anders Borg (M), Steffo Törnquist, Kalle Moraeus och Babben Larsson.

– Det roliga är att de som tilltalar en bredare publik fått sin publik men att även de smalare programpunkterna lockat folk. 150 personer lyssnade exempelvis på hur man bäst lockar på en räv, säger Besterman.

Hemliga drömgäster

Klart är att mässan återkommer nästa år. Det finns en treårsplan för arrangemanget och en lång lista med saker att utveckla och personer att bjuda in.

– Vi har några drömgäster men vilka det är tänker jag inte berätta. Det är viktigt att mässan utvecklas varje år, att det känns fräscht och vi har planer för hur det ska ske, säger Peter Besterman. Källa: NWT.se

 

FOLKAKTIONEN På Rättviksutställningen 2014-08-09

I Dalarna fanns Folkaktionen på plats i Rättviksparken. 

Vid dagens hundutställning i Rättvik, så kunde man se en mängd kända profiler inom jakten, där flera av deltagarna har fått sina hundar vargdödade. 

Den förste av stövarna blev dödad av varg på ett har jakts prov i slutet av år 1994, i Fredriksberg (Säfsen/ Säfsnäs). Många av dom som kom och besökte oss i Folkaktionens monter var redan medlemmar i organisationen och väldigt många vet också mycket om varg och rovdjur. 

Folk pratade också om fallande priser på jakt mark och arrenden i mellan Sverige och ökade priser på jakt marker och arrenden uppe i Norrland och allt det resonemanget bara och tack vare varg. Nya medlemmar blev också värvade där man tillhandahöll en svart keps med loggan på. text & foto: Jörgen och Tommy

 

 

FOLKAKTIONEN På Fävikenmässan 2014-08-04 

I ett strålande sommarväder fanns Folkaktionen med på Fävikenmässan. Besökarantalet nådde enligt uppgift rekordnivåer, vilket inte minst märktes på de som stannade till och kom in i Folkaktionens mässtält och ville ”prata varg” och de problem den ohämmade ökningen av vargpopulationen medför.

Jämtland är ännu inte lika hårt drabbat som Värmland-Dalarna–Gävleborg, men man är införstådd med att problemen kommer allt närmare när föryngringarna i nämnda län söker sig ut och bildar nya revir.

Stödet för Folkaktionens arbete var gott och närmare 150-talet nya medlemmar registrerades, det var en strykande åtgång på Folkaktionens kepsar – hundvästar och t-shirts, glädjande att folk visar att de ”Vågar vägra varg” (fanns till och med de som uttryckte att det var det vettigaste mässtältet av alla på området), vilket visar att vi inte arbetar förgäves.

Slitsamma (man måste ju hela tiden prata och informera), men mycket trevliga dagar. Foto& text; Sven, Leif och Tryggve

 

Avsäg ert uppdrag! 2014-07-04

Förtroendet för Naturvårdsverket i vargbältet går inte att få tillbaka. Därför att det enda rimliga att verket frånsäger sig uppdraget att styra vilt och jaktfrågor och låter någon annan försöka bygga upp ett förtroende igen, skriver Karl Hedin i en debattartikel. Generaldirektör Maria Ågren har i en debattartikel berättat om Naturvårdsverkets arbete och önskar konstruktiva åsikter och förslag tillbaka. Maria Ågren berättar från sitt perspektiv om hur de på Naturvårdsverket ökar servicen, fortsätter regionaliseringen, utvecklar viltvården, arbetar för en rättsäker och adaptiv viltförvaltning med målet att viltet ska vara en hållbar resurs för samhället. Hon skriver att Naturvårdsverket förbättrar rovdjursförvaltningen, samverkar för att få en effektiv viltförvaltning, bidrar till att utveckla fångstredskap och ger kunskapsstöd. 

Detta är tydligen så det ser ut från Valhallavägsperspektiv. Läs mera här » » Källa: Svensk Jakt


Övriga nyheter/Sverige

 


  Redovisning vargföryngring 2014-06-15

Vargstammen i Sverige fortsätter att växa. I den senaste lägesrapporten från Viltskadecenter presenteras 37 vargrevir där föryngring ägde rum 2013. Fem av dessa är revir som ligger i gränsmarkerna mellan Sverige och Norge.

Jämfört med fjolårets inventering har det skett föryngring i fem fler revir det senaste året, alltså våren 2013. Vårens föryngring räknas inte i in i inventeringssiffrorna som alltid släpar ett år.

Enligt Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter bör man inte stirra sig blind på siffrorna och jämföra dem år för år. I stället bör man se på med långsiktiga trender.

– Det blir lätt så att man ser att beståndet inte ökat från ett år till ett annat och då säger att till exempel den illegala jakten ökat. Man bör i stället se på utvecklingen över en tioårsperiod och då kan man se en tillväxt på 20 procent, säger hon.

Den 15 juni presenteras hela det preliminära inventeringsresultatet som också redovisar vinterpopulationen 2013/2014.

 


Nyheter utlandet