banderoll

 


Publicering 2016-05-02  06:25:32

JO anmälan ingen åtgärd

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitiks ungdomsförbund JO-anmälde Mia Olausson på länsstyrelsen Stockholm pga felaktigt beslut angående ersättning för merarbete och extrakostnader för Molstabergs gård efter de sista attackerna hösten 2015. -Anmälan gjordes den 22 mars 2016.

Molstabergs gård tog in fåren för säsongen på länsstyrelsens order och fick därmed ökade foderkostnader och ett extraarbete. Man ansökte om ersättning för detta vilket senare avslogs med stöd av en lag som trätt kraft 2016. Att följa upp en ersättningsförfrågan och bedöma med lagar som trätt kraft EFTER ansökningsdatum tyder i våra ögon tydligt på tjänstefel. Därav vår JO-anmälan.

Fick svar igår, som lyder som följande: 
" Du har anmält LST Stockholm län. 
Din anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida. 
Ärendet avslutas
Lars Lindström"

Jag är mycket besviken på svaret jag fick - en förklaring och ett förtydligande hade inte varit mer än rätt! De drabbade tvingas alltmer utstå motgångar från Länsstyrelserna som egentligen skall finnas där och stötta de drabbade!

/Tobias Albinsson FNR

 

Publicering 2016-04-28  09:05:52

Årsmöte 2016 genomförd på Moraparken

Som under fjolåret arrangerades årets årsmöte, åter igen på Moraparken, Dalarna. Praktiskt för de ombud, geografiskt sett som bor runt om i Sverige. Sedvanliga årsmöteshandlingar inleddes och ett antal ny/gamla namn dök upp i huvudstyrelsen riks. Till ny ordförande valdes Tryggve Eriksson, efter en omröstning där också Bengt Bixo, var föreslagen kandidat. Den nya styrelsen hittar du här»

Organisationen hade också till rovdjurskassans ändamål startat ett lotteri, där dragningen ägde rum under förmiddagen, se vinnarna nedan. Man bjöd också alla medlemmar på lunch strax före årsmöteshandlingarna. Gäster bland deltagarna fanns också Bernt Lindkvist som berättade om sin tid i jaktförbund och jobbet i Ryssland, den federala ryska jaktvårdsdelegationen. Mycket intressant och uppskattat.

Bland lokalavdelningarna fanns Gävleborg, Dalarna, Värmland och Jämtland-Härjedalen. Bohuslän, Västra Götaland och Dalsland ingår i Värmland numera.


Publicering 2016-04-25  08:35:21


Publicering 2016-04-26  17:38:47

Vargens skyddsgrad måste ändras

Länk till press skrivelse»

 


 

Publicering 2016-04-14  15:23:49 Länk till artikel»

Rovdjursdebatt drog fullt hus i Bollnäs 

Foto artikel; Tobias Svensson helahälsingland.se

I onsdags diskuterades rovdjurens inverkan på landsbygdsbefolkningen i en närmast fullsatt folkhögskola i Bollnäs.

– Tidigare debatter har i huvudsak gällt jägare kontra rovdjuren. Nu vill vi belysa vilken betydelse de har för all befolkning som över huvud taget rör sig i skog i mark. Jag tror aldrig att jag varit på en rovdjursdebatt med en så här kvalificerad panel, sade Ingemar Alin, distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund, inför debatten.

Flera artiklar:

Rovdjursdebatten blev inte mycket till debatt Hela Hälsingland.se 

 

 

Publicering 2016-04-12  09:42:14

Gävleborg lokalavd  Länk till gävleborg»

 

Publicering 2016-03-29  13:04:36 

Annonser press/media, mässor, jakt & fiske

Riks FNR kommer att finnas på plats på Tullgarn. Kontakt riks FNR

 

Värmlands lokalavdelning (Bohuslän/Dalsland) kommer att finnas på plats i Sunne Kontakt Värmland» 

 

 

Publicering 2016-03-30  09:02:01 Länk till artikel»

Upproret en väckarklocka i påskhandeln

Tobias Albinsson, ungdomssektionen fick uppdraget att representera och samarbeta med landsbygdsupproret, not: opolitiskt samarbete Se länk ovan 

text & bild NLT.se Christer Clausson Källa

Kanske blev årets landsbygdsuppror en väckarklocka för påskhandlande Skarabor. För samtidigt som de packade kassarna fulla med ägg i och lammstekar påminde ett 50-tal demonstrerande bönder om vilka det är som producerar det vi stoppar i oss.

 

– Vi demonstrerar på 15 platser runtom i landet, från Örnsköldsvik i norr till Höör i söder, säger Åsa Augustsson.
I Skara rullade ett tiotal traktorer och lika många andra fordon från parkeringen vid Jularondellen, längs Skaraborgsgatan och ut till rondellen vid Coop forum, och sedan samma väg tillbaka. Det gick inte fort.

Men de bilister som kanske vikt långfredagens förmiddag åt en slutspurt i påskhandeln fann sig i tempot, och vem vet; kanske ägnade de budskap som ”Köp svensk mat!” och ”Utan bönder stannar Sverige!” en stunds eftertanke där de satt kön.
För läget för landsbygden är allvarligt, i alla fall enligt Åsa Augustsson.

– Det är jätteviktigt för oss att vi får visa att landsbygden behövs. Sverige måste ändra fokus, från storstäder till landsbygd, säger hon.
Enligt Åsa Augustsson har omkring 150 svenska gårdar lagt ner bara sedan årsskiftet.
– Sverige har minimal självförsörjning, därför måste vi protestera.

Det är med den här typen av argument som Landsbygdsupproret tänker fortsätta bearbeta politiker och andra makthavare.
– Vi nöjer oss inte med att politikerna bara pratar, nu måste de inse att det ska göra något också.

 

Publicering 2016-03-30  08:45:25 Länk till artikel»

Lansbygdsuppror för böndernas framtid

Lantbrukare och bönder rustar för ett nytt uppror. På långfredag väntar en demonstration för landsbygdens framtid.
– Vi hoppas på stor uppslutning, förstås, säger Tobias Albinsson, Kinne-Kleva.

Landsbygdsupproret kallas initiativet som en samling lantbrukare och bönder har startat och som spridit sig landet runt. Förra året stod Skara värd för arrangemanget med utgångspunkt Jula. Då hade ett 50-tal anmält intresse via Facebook. Så många kom inte men åtta traktorer och ett par plakatprydda bilar stod redo för en protest.


Måltavlan är, enligt de engagerade, en storstadsfixerad politik och en allt mer utarmad landsbygd.

Under förra året genomfördes massiva protester i en rad sammanhang, för landsbygden och för mjölkbönderna, men trots det har förutsättningarna inte blivit bättre. Sedan årsskiftet har 150 gårdar lagts ned.

I fjol genomfördes upproret på 23 orter landet runt. Målsättningen är att produktionsvillkoren blir jämförbara med övriga EU, men också en utbyggnad av E 20 för att förbättra förutsättningarna.

text & Bild NLT.se/Mats Bergsten källa

 

 

Publicering 2016-03-22  20:19:06

Tobias Albinsson från ungdomsektionen meddelar följande;

"Jag har som ansvarig för Folkaktionen Ny Rovdjurspolitiks Ungdomssektion idag, med OK från resterande gjort en JO-Anmälan mot Mia Olausson på Länsstyrelsen i Stockholm.

Molstabergs Gård fick under första veckan i november flertalet angrepp på sina boskap. Man tog in djuren för säsongen på länsstyrelsens inrådan. Ersättning ansöktes om, och den daterades till den 15 december 2015, för dels de rivna djuren samt för de extrakostnader som blev. Bl.a utökat arbete, oplanerade foderkostnader mm som det innebar när man stallade in djuren tidigare än planerat. Man fick beviljat ersättning för de direkt rivna boskapen - men inte resterande.

LST (underskrivet av Mia Olausson) hänvisade istället till en ny regel som trätt i kraft under 2016. Man har alltså tagit ett beslut med hjälp av en lag som tillkommit efter händelserna skedde och ansökan lämnades in - vilket borde vara tjänstefel.

Därför lämnade jag idag in en JO-anmälan. Gjorde ett försök i alla fall, med följande svar på de frågor som ställs i de elektroniska formuläret på deras hemsida:

Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot: "Mia Olausson länsstyrelsen Stockholm. "

Beskriv vad som hände och när det ägde rum "Molstabergs gård har blivit utsatt för flera vargangrepp, gården har ansökt om ersättning för merarbete och oplanerade foderkostnader, då de följt länsstyrelsens rekommendationer om installning. Länsstyrelsen har daterat ansökningen om ersättning till 15 december 2015. Länsstyrelsen Stockholm underskrivet Mia Olausson har tagit beslut att inte ersätta för merarbete och foder, då de hänvisar till nytt regelverk som trädde i kraft i januari 2016.

" På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt? "Händelserna utspelade sig 2015 under 5 angrepp i november, ansökan i december. Man skall följa det regelverket som var gällande under den aktuella perioden, och inte den nya paragrafen som trätt kraft då beslutet tagits - en lång period efter.

Detta är ett klart tjänstefel och beslutet därmed felaktigt"

-Jag vill uppmana flera att göra en liknande, eller likadan JO-anmälan. /

Tobias Albinsson Ungdomssektionen FNR

 

Publicering 2016-03-22 08:59:58

Ny kollektion av tröjor

Ungdomssektionen och ansvarig Tobias Albinsson har tagit fram en tröja med Folkaktionens logga. Mitt i planeringen är Tobias på besök den här veckan, i Sunne för att slutföra beställning och avtal med Sun Screen. 

 

 

Publicering 2016-03-21  05:38:17 Länk till artikel» Läs också Vargen skrämmer barnfamiljer»

Finland

Rekordmånga vargar döda

Bild: Yle/Pertti Huotari 

Inkom redaktionens e-postbox: meddelande från finsk vargexpert Eirik Grankvist följande:

Den döda vargen fotograferad av Pertti Huotari och avbildad 21/3 är ingen varg utan en grotesk korsning som närmast bör kallas för byracka!

Under det gångna året har 75 vargar dött i Finland trots att vargen är fridlyst. Det är cirka en tredjedel av landets vargar.

I Finland har man nu i två års tid kunnat jaga varg i stamvårdande syfte, och utöver jakten beviljar myndigheterna tillstånd att skjuta enskilda skadegörande vargar.

Viltcentralerna beviljade i år hela 46 dispenser för vargjakten, och 43 vargar sköts.

 

Enligt en färsk utvärdering finns det nu 200-235 vargar i Finland

– Minst 75 vargar har dött sedan 1.8 2015. Dessutom kan vargar ha fällts i tjuvjakt, säger Kojola.

Vargstammen har vuxit 12 procent sedan ett år tillbaka, räknat från läget efter vargjakten 2015.

– Det föds nya ungar varje år, och fjolåret har tydligen varit ett gott år, säger Kojola.

Läs fortsättning länk ovan

 

Publicering 2016-03-16  09:16:33 Länk till artikel/film»

Här hamnar Sveriges dödade vargar

 


ÖVRIGA NYHETER SVERIGE 

Publicering 2015/03/31  10:51:37

Översyn av fågel- och art- och habitatdirektivet

EU-kommissionen håller på att göra en översyn av fågel- och art- och habitatdirektivet. De vill också veta vad allmänheten tycker och därför finns det möjlighet att bidra med synpunkter via e-post.

Just nu pågår en översyn av EU:s fågel- respektive art- och habitatdirektiv. På kommissionenshemsida kan man följa arbetsgången.
Kommissionen bjuder också in allmänheten till att lämna in synpunkter på direktiven via e-post, adressen och instruktioner står med på ovanstående webbsida. 
”Alla förslag kommer att studeras noga, men kommissionen förbehåller sig rätten att inte ta med handlingar som inte uppfyller de nödvändiga kriterierna eller för vilka tillräcklig information har lämnats. Observera att endast dokument som har publicerats (på papper eller på nätet), särskilt de som har varit föremål för referensgranskning, kommer att beaktas”, skriver EU-kommissionen.
Möjligheten att tycka till finns mellan april och juli i år

 


 

 

"Besök vår webbutik här"»

BESÖKARE/VISITOR [counter]

Nyheter externa länkar

Folkaktionen har inget juridiskt ansvar för de externa länkarna och dess innehåll. Copyright anges där källan kräver det och namn på fotograf/er eller publicerande artiklarSverige 2016-05-02

Utskott föreslår; Skapa ny jaktmyndighet

Björnmöte vid husknuten

Tips: Så gör du när du möter en varg

DEBATT

Frigör varg och rovdjurspolitiken från EU - byråkratin

Mattias lever med oron

Död varg ska undersökas

Molstaberg väntar på beslut

2016-05-02

 

ÄLDRE NYHETER nyhetsarkiv»

 

2016-03-10

Vargstudier

Lagmansgymnasiet

Länk till studierna»


 

2016-01-25

Del 1 varghybrider

Del 2 varghybrider

Del 3 varghybrider

Del 4 varghybrider

Del 5 varghybrider

Du hittar också filmerna i webbutiken»

produktion Dalarnas lokalavd @sparr studio

2015-12-23

Mässor 2016

Folkaktionen planerar just nu för mässor 2016 och preliminära mässor hittar du här »

2015-11-14

Vargens Europa

GRANLUND Kaj Finland, svensk textad

 

Nu kan du köpa boken här hos oss för endast 200:- sek inkl. moms och frakt, genom webbutiken»

Meddela om du också är medlem, det underlättar för oss. Fyll i meddelanderutan.

2015-09-29

Medlemsinformation från medlemsregistret

Har du som medlem ändrat uppgifter den senaste tiden?

Här kan du på ett enkelt sätt meddela oss på medlemsregistret de nya uppgifterna.

Medlemsfrågor rörande nya adressuppgifter, e-post, mobil/telefon -Enklast gör du din ändring direkt via

medlemsregistret här»

 


Facebook Våga vägra varg

Facebookgruppen "Våga Vägra Varg" www.facebook.se

2015-06-12