Klicka vidare för ansökan om medlemsskap»


Gå med Du också!

Vill du ta del av nyheter på vår Facebooksida?

Om du har tillgång till Facebook kan du klicka in här»


Vi ärvde en levande landsbygd, men hur förvaltar vi den?

Syftet är ju att kunna ha betesdjur och bevara kultur och öppna landskap, däribland också klövviltsstammen, med älg, rådjur och hjort. Människor och tamdjur ska kunna leva av vad naturen har, utan att känna rädsla för rovdjuren. Läs vidare i vår broschyr sid 1  sid 2  sid 3


Rovdjurskassan

Har Du drabbats av rovdjursangrepp? 

Eller kanske du tycker att det är viktigt att Vi håller kassan stabil för att kunna hjälpa de personer som haft rovdjursangrepp. Läs gärna mer om vilka kriterier som gäller»

Bidrag emottages tacksamt 

Bankgiro: 5326-2671

Swisch:   123 180 2131    

Tack för ditt bidrag och stöd!

Ny rovdjurspolitik

Styrelsen riks

 

2021 03 03 tid: 10:11:45

Meddelande angående medlemskap

Alla de som fått inbetalningsavi på medlemskap, och INTE tänker fortsätta, och därmed inte betalar, AVREGISTRERAS INTE AUTOMATISKT.

För att avsluta medlemskapet, måste man meddela kansliet, skriftligt eller via telefonen, allt enligt medlemstadgarna.

Kansliet är öppet fr.o.m MÅNDAG 8 mars kl 11-12.00

Du kan skriva till medlem@nyrovdjurspolitik.com

Du kan SMS:a till 0722015941 eller tala in efter meddelandet ditt ärende.

 

2021-02-10 tid: 11:48:59

Efterlysning av e-postadresser

Du, medlem, vi söker dig som vet att du inte har rätt e-postadress i vårt register, dessa behöver uppdateras. Vi ser det som ett smidigt sätt att skicka till medlemmarna om vi behöver ut med nyheter och andra meddelanden.

Tack för din hjälp!

kundtjänst

 

2021-01-28 tid: 20:05:46

Medlemsnyheter

Nu är snart medlemsbrev på väg till dig som är medlem. Fram till i mitten av februari distribueras breven ut. Sista inbetalningstid är 26 februari.

Har du frågor, vänligen hör av dig! 

Kansliet och telefontid är öppet vard 11-12.00


Uppdaterad 20-12-03 tid: 10:30:45

P R E S S M E D D E L A N D E

2020-10-20 TID 17:43:26

Ny rovdjurspolitik uppmanar Sveriges regering och riksdag om att tillsätta en statlig utredning som belyser utvecklingen på svensk landsbygd och som presenterar en faktastudie 50 år (2023) efter att Svenska naturskyddsföreningens ”PROJEKT VARG” startades.

-All näring med djurhållning bygger fram till 1973 på vargfri tid sedan över mer än 100 år.

-Vargens återkomst är en kulturkrock då människans samtliga tamdjur står på vargens matsedel.

-Den vildmark som vargen kräver finns inte i Sverige. Därför måste vi som är drabbade göra vår röst hörd i ett gemensamt upprop för att på allvar få upp vargfrågan på agendan.

-Gråvargen är inte en utrotningshotad art.

ETT ANTAL FRÅGESTÄLLNINGAR FINNS ATT BESVARA 

-Varför (är) rovdjurspolitiken osolidarisk?

-Varför lyssnar staten på tyckarna, och inte på brukarna? Skilj på tyckande och fakta.

-En utredning som bygger på sanning och fakta. Sveriges rikes lagar och fakta i form av tidsdokument finns att tillgå. Både hos länsstyrelse samt media.

-Statens plånbok är heller ingen inspirerande lösning för en djurägare i ett socialt ekonomiskt och känslomässigt perspektiv.

-Inga andra näringar motarbetas så tydligt av staten idag som arbete med betesdjur och jakt.

-Skadeverkningarna för den enskilde som drabbas är för stora för att låta frågan avgöras av gatans parlament.

Styrelsen riks


Publicering 2020-10-25 tid 12:24:21

Ordet är fritt

Text: Tobias Albinsson, Ny rovdjurspolitik riks

Ordet är fritt - Jag har tröttnat! Läs vidare här»


Publicering 2020-10-22 tid: 10:04:01 

Förbundet Svensk fäbodkultur uttalande

”Svensk rovdjurspolitik utrotar våra fäbodar” Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) gör i ett uttalande angående rovdjurspolitiken en stark markering att nuvarande rovdjurspolitik och dess tillämpningar inte tillmötesgår faktiska behov för att värna fäbodkulturen, och inte möter de förväntningar på stödjeinsatser som fäbodbrukarna förväntar sig och behöver för att klara sig även om de blir utsatta av rovdjursproblematik.

Läs mera här»

Uttalande»


Publicering 20-09-04 09:08:46

Följ riksdagsbeslutet         SKRIV PÅ!»

Ny Rovdjurspolitik kräver att regeringen och Naturvårdsverket åtföljer det riksdagsbeslut som finns angående hur många vargar det ska finnas i Sverige.  

2013 togs beslut att vi i Sverige skulle ha maximalt 170-270 vargar i vilt tillstånd, spridda över landet, men inga föryngringar i renbetesland. Idag räknar Naturvärdsverket att det finns runt 360 vargar, plus ett antal som inte är dna-registrerade. 

Vi lever i en demokrati och kräver att taget riksdagsbeslut efterlevs. 

Vi vill inte ha tjänstemannastyre! 


Publicering 20-09-04 09:09:30

Riksdagen har tagit ett beslut om vargjakt

Nu har riksdagen tagit ett beslut om att utöka jakten på varg. Naturvårdsföreningens ordförande Johanna Sangahl säger "vargstammen har minskat under flera år och låg sannolikt under 300 vargar förra vintern".

Länk riksdagen Naturvård och biologisk mångfald» 

Betänkande2019/20 MJU15»

WEBB TV Naturvård och biologisk mångfald


Övriga nyheter Sverige


 

Vår webbutik, klicka på länken nedan (extern webbsida)

besök butiken här» 

Inrikesnyheter/Sverige

Datum 2021-03-01 -- 04-30


Redaktionen är stängd vecka 9 och åter öppen igen 8 mars kl 11-12.00

Välkommen åter!

2021-03-03

Nyheter/film

Vargattacken på Kolmården

För att kunna se dessa filmer behöver du skapa ett konto

Klicka vidare på nedan länkar och följ instruktionerna

Film del 1»

Film del 2»

 

Varg eller inte varg?

Finsk dokumentär ca 28 min»

Hos Linkola ylade vargen

Dokumentär om fiskaren och filosofen Pentti Linkola. Regi Greger Grönqvist. Film ca 43 min (1996) 

 

RIKSDAGEN

Webb TV/Debatt om förslag, naturvård och biologisk mångfald

 

2020-11-10