banderoll

Jag rekommenderar Din Studio

      Besökare [counter]      

 

Årsmöten äger rum på följande platser, tid:


RIKS/Centralorganisationens årsmöte äger rum på Moraparken - Mora

Datum: 25 april kl. 13.00

Till lokalavd:

1 timme före mötet kommer ledningen att ha en informationsträff om mötet i Tyskland. En anmälan gäller här, både för närvaro eller om du ska ha lunch!

MEDDELA Dalarna:

Roland Frid 0730-42 97 53


Genomförda årsmöten har skett på följande lokalaavd:

Dalarna»

Jämtland/Härjedalen»

Värmland»

Västra Götaland»

Gävleborg»

2015-04-01

NY WEBBUTIK 

2015-03-13

Medlemsinformation från medlemsregistret

Har du som medlem ändrat uppgifter den senaste tiden?

Här kan du på ett enkelt sätt meddela oss på medlemsregistret de nya uppgifterna.

Medlemsfrågor rörande nya adressuppgifter, e-post, mobil/telefon -Enklast gör du din ändring direkt via

medlemsregistret här»

 

HAR DU INTE FÅTT MEDLEMSAVGIFTEN I DIN POSTLÅDA?

kontakta medlemsservice»

 


Facebook Våga vägra varg

Facebookgruppen "Våga Vägra Varg" www.facebook.se

2015-02-25

Del 1 varghybrider

Del 2 varghybrider

Del 3 varghybrider

Del 4 varghybrider

Del 5 varghybrider

Du hittar också filmerna i webbutiken»

produktion Dalarnas lokalavd @sparr studio

2015-02-20

 


Publicering 2015/03/31  11:12:14

PRESSRELESE    PRESSRELESE    PRESSRELESE    PRESSRELESE

Folkaktionen på vargseminarium hos Tyska jägare och markägare

Vargproblemen blir allt större på den tätbebyggda Tyska landsbygden. Nu finns där något hundratal vargar som sägs ha invandrat från Polen. Tyska jägare och markägare har på allvar härsknat till över att få sina marker länsade på jaktbart vilt. Ett par markägare hade därför sponsrat ett seminarium som hölls i lördags, 2015-03-28, i Wettringen Tyskland. Ca 200 engagerade Tyska och Holländska jägare och markägare var inbjudna att lyssna. På plats fanns också en ledamot i EU-parlamentet samt press.

Målet med konferensen var att öka kunskapen om vargen och då med tyngdpunkt på genetik och spridningen av smittosamma sjukdomar. Vetenskapsmän från Kanada, USA, Ryssland och Finland var inbjudna. Bland de mer namnkunniga fanns där från Kanada Professor Emeritus Dr. Valeri Geist och från Ryssland Dmitry V. Politov, Dr. i populationsgenetik.

Från Sverige deltog Mats Persson FNR, Gunnar Jacobsson FNR och Jesper Jönsson Vargfakta. Vi delade med oss av våra erfarenheter från återinförandet av varg i Sverige.

 

Om Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (FNR)

FNR är en politiskt oberoende medlemsorganisation finansierad av medlemspengar, utan bidrag från skattemedel. Inkluderande stödjande organisationer har nu ca 18 500 medlemmar.

Vår utgångspunkt: Vargen orsakar stora skador när den lever där människor bor och där människor driver näringar med boskap, renskötsel, jakt samt tamdjur som hundar och hästar.

Nästan all mark i Sverige är brukad. Endast mindre områden är undantagna och lämnade som vildmark. Storleken på ett vargrevir är sådant att inga områden är tillräckligt stora för att vargen skall kunna fungera i toppen av näringskedjan utan att komma i kontakt/konflikt med människan.

 

För mer information kontakta Mats Persson telefon +46 73 804 2423.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

Mats Persson, ordförande 

 

 

Publicering 2015/03/31  10:51:37

EU-kommissionen håller på att göra en översyn av fågel- och art- och habitatdirektivet. De vill också veta vad allmänheten tycker och därför finns det möjlighet att bidra med synpunkter via e-post.

Just nu pågår en översyn av EU:s fågel- respektive art- och habitatdirektiv. På kommissionenshemsida kan man följa arbetsgången.
Kommissionen bjuder också in allmänheten till att lämna in synpunkter på direktiven via e-post, adressen och instruktioner står med på ovanstående webbsida. 
”Alla förslag kommer att studeras noga, men kommissionen förbehåller sig rätten att inte ta med handlingar som inte uppfyller de nödvändiga kriterierna eller för vilka tillräcklig information har lämnats. Observera att endast dokument som har publicerats (på papper eller på nätet), särskilt de som har varit föremål för referensgranskning, kommer att beaktas”, skriver EU-kommissionen.
Möjligheten att tycka till finns mellan april och juli i år

 

Publicering 2015/03/24  08:08:18 Källa: www.landsbygdsupproret.se

Bönderna i uppror

Det är dags nu för ett nytt landsbygdsuppror, det var 101 år sedan.

Fredagen den 3 april kommer det på ett antal platser i hela landet samlas landsbygdsbor med traktorer, maskiner, banderoller m.m. i syfte att visa på att det räcker nu. 

Landbygdsupproret anser att det räcker med urbanisering, landsbygdsmobbing, centralisering, orättvis konkurrens, nedlagda skolor och service.
Vidare skriver man att politiken är idag 100% inriktad på att befolka städerna och utvinna landsbygdens resurser, sänka självförsörjandegraden samt lägga vår framtid i EU´s och Monsantos händer. 

De som vill ansluta sig till upproret och hjälpa lansbygdupproret, gör det genom att uppmärksamma landsbygsdöden och stötta alla lantbrukare och andra hårt drabbade landsbygdsbor i Sverige. Tid för upproret sker omkring 11.00 på diverse platser runt om i landet.

 

Publicering 2015/03/13  10:50:42

Finland

Jägarna överklagar

Vargjägarna som dömdes för grovt jaktbrott i Perho, överklagar domen.

Jägarnas advokat anser att gränsen är oklar för när en varghybrid återgår till att bli varg, skrvier Vasabladet. Bland annat det här kommer det att handla om när ärendet går till Vasa hovrätt.

Enligt jord- och skogsbrukets förvaltningsplan för vargstammen bör den hållas genetiskt ren. Det är därför tillåtet att jaga varghybrider.

"Korsningar mellan varg och hund och förvildade hundar som ingår i vargflockar elimineras", står det i förvaltningsplanen.

Inte lika skygga

Varghybrider påträffades i Perho redan på 1990-talet. En varghybrid undviker inte människan som vargar vanligen gör och kan därför ställa till med skada.

Begreppet varghybrid används även om alla hundar med inblandning av varg, trots att korsningen kan vara flera generationer gammal.

Enligt ett internationellt avtal återgår en hundvarg att vara hund först efter fem generationer. Advokaten vill aktualisera frågan om det samma inte borde gälla för varghybrider.

 

 

Publicering 2015/03/11  14:40:23 Länk till artikel»

Nu svarar rovdjursföreningen: Vi är inte rasister

Svenska rovdjursföreningens webbredaktör Jan Bergstam, tillbakavisar nu den kritik som riktats mot bland annat deras webbsida. Det skriver sr.se.

I en debattartikel på Svensk Jakt skriver Mathias Kristoffersson, från partiet Min Geaidnu, att rasismen flödar i sociala medier som administreras av Svenska Rovdjursföreningen och Nordulv.
– Ja det anser jag vara helt fel när det gäller oss i alla fall, Nordulv får ju stå för sina sidor. Men vi är väldigt noga med att allt sånt som kränker samekulturen tas bort, säger webbredaktören Jan Bergstam till sr.se.
Att Svenska Rovdjursföreningen får bidrag från Naturvårdsverket för att motverka just polariseringen i rovdjursdebatten anser Mathias Kristoffersson är skamligt.
– De har ju aldrig någonsin gjort någoting för vad direktiven var, för de pengarna, säger Kristoffersson till sr.se

 

Publicering 2015/03/09  14:25:03 Länk till artikel»

Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen tillåter rasism och hatbrott

personerna på bilden har inget med debattinlägget att göra

Dagens debattinlägg är skrivet av Mathias Kristoffersson, styrelseledamot i Min Geaidnu, det tredje största partiet i sametinget. Han reagerar kraftigt på att både Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen tillåter både hatbrott och rasism på sina Facebooksidor, riktat mot samer. Läs vidare här

 

Publicering 2015/02/17  08:19:05 Länk till artikel»

Över 400 nya medlemmar i lokalavdelningen Jämtland/Härjedalen

Den inte ens årsgamla lokalavdelningen i Härjedalen av föreningen "Folkaktionen en ny rovdjurspolitik" har i dag drygt 400 medlemmar.

– Folk är trötta på regeringens politik, säger ordföranden Leif Joelsson från Ytterhogdal.

Helgens årsmöte för Folkaktionen i Härjedalen och södra Jämtland, det första sedan starten, samlade cirka 25 personer i Linsells bygdegård. "Väl få", anmärkte någon i församlingen, med tanke på att lokalavdelningen gått från 0 till 400 medlemmar sedan den bildades i maj 2014.

Omvalde ordförande Leif Joelsson förklarar det stora intresset:

– Folk är trötta på regeringens politik.

Vad går den ut på menar du?

– Att vi ska ha fler vargar i Sverige.

 

 

Publicering 2015/02/07  10:20:36 Länk till artikel»

S och MP skapar nu vargkonflikt

Det är uppenbart att Miljöpartiet här har kört över Socialdemokraterna. Miljöminister Åsa Romson (MP) har tidigare anklagat svenska vargforskare för att vara partiska. Nu går hon steget längre och underkänner alliansens rovdjurspolitik; en politik som vilar på gedigen forskning och som har beslutats av en riksdagsmajoritet.

Centraliserar vargfrågan
När Bucht (S) och Romson (MP) skriver att de vill inrätta en permanent Vargkommitté väljer de dessutom att centralisera en fråga som alliansen har försökt att decentralisera.
Det är uppenbart att MP som vanligt främst tänker på sina väljare i storstaden, som lever långt från den verklighet som människor i Värmland, Dalarna och Örebro med flera län upplever.
Frågan är varför S väljer att följa den linjen. -Hela artikeln se länk ovan

 

Publicering 2015/02/05  13:44:03 Länk till artikel

Jaktlagutredningen läggs ner

Jaktlagutredningen läggs ner. Beslutet fattas idag på regeringens sammanträde.

Jaktlagutredningen tillsattes av den förra regeringen och hittills har man lagt fram två delbetänkanden om myndighetsansvar och om regler för utfodring av vilt. Utredningen har nu arbetat med att se över jaktlagstiftningen.
Som Svensk Jakt kunde berätta för ett par veckor sedan så har regeringen övervägt att lägga ner utredningen av kostnadsskäl. De som inte bedöms som absolut nödvändiga kan komma att avslutas. Och i dag tog regeirngen det formella beslutet.
I utredningen var det tänkt se över fjälljakten på statens mark samt den så kallade dubbelregistreringen, som medför att samebymedlemmar kan jaga på både privat och statlig mark ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen.

 

 

Publicering 2015/02/02  06:19:00

Redovisningen av licensjakten 2015

hittar du här»

 


 

Nyheter utlandet

Publicerad 29 december 2014 - 12:21:06

Varg attackerade människa

Google Translated from Russian ...
* In Ak-Talin region local resident M.Omurakunov about half an hour fighting with the wolf, after which, together with a friend brought it alive in the village * 
December 24, 2014 
Turmush - In rural council Togolok-Moldovan Ak-Talin region Naryn region by 32-year-old Mirbek Omurakunova attacked by a wolf. This is the correspondent Turmush.

As told M.Omurakunov, after fighting with a predator, he managed to tie it, and then take him home.

Now M.Omurakunov is in the Department of Surgery district hospital under medical supervision. During the attack, the wolf has bitten the hand and knee Mirbek.

According to doctors, the state M.Omurakunova stable, severe wounds he does not have. "Early in the morning of 23 December, I left the house to fall cattle in the forest. At a distance of 5 meters I saw the silhouette of a wolf. With me was my dog (taigan). It first attacked the wolf. Predator one bite threw my dog to the side. Following he lashed out at me. I immediately took the wolf by the throat. Our struggle with it lasted more than half an hour, "- said the victim.

Tagen varg/Caught wolf

According Mirbek, the wolf was very strong. "At one point during the fight I started having cramps, I am weak. Because of this predator had to bite me. Somehow I was able to get a cell phone and call for help of my friend by the name of Taraz. With it, we tied the wolf and brought home. Currently, doctors take analyzes of a wolf, he will appoint me the results of treatment "- added M.Omurakunov.

http://turmush.kg/ru/news:100789 )