Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

Insamling rovdjurskassan


§ 29. (utdrag från FNR:s stadgar)

Rovdjurskassan

Medel ur rovdjurskassan kan utbetalas till medlemmar som är tamdjursägare och som drabbats av rovdjursangrepp eller som kan behöva ekonomisk hjälp för advokatkostnader. Beslut fattas av huvudstyrelsen efter inkommen ansökan om medel finns tillgängliga. Utbetalning sker i första hand till dem som ej får ersättning av Länsstyrelsen eller till dem som saknar försäkring.

 

Bidrag emottages tacksamt 

Bg 5547-3128

Pg 444 20 75 -0

 

Tack för ditt bidrag och stöd!

Folkaktionen Ny rovdjurspolitik

styrelsen


 

ANSÖKAN 

Skicka din ansökan till:

Styrelsen Riks FNR

Rovdjurskassan Folkaktionen

c/o Bortan Lyckan 3

67035 Gunnarskog

kontakt: 0722-015 941