Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

Insamling rovdjurskassan


§ 29. (utdrag från FNR:s stadgar)

Rovdjurskassan

Medel ur rovdjurskassan kan utbetalas till medlemmar som är tamdjursägare och som drabbats av rovdjursangrepp eller som kan behöva ekonomisk hjälp för advokatkostnader. Beslut fattas av huvudstyrelsen efter inkommen ansökan om medel finns tillgängliga. Utbetalning sker i första hand till dem som ej får ersättning av Länsstyrelsen eller till dem som saknar försäkring.

 

Bidrag emottages tacksamt 

Bg 5547 - 3128        OBS! får endast användas för rovdjurskassan. Inga andra medel sätts in här än bidrag.

Pg 444 20 75 -0       OBS! sätter man in på plusgirot var vänligen ange att det gäller rovdkurskassan och bidrag.

 

Tack för ditt bidrag och stöd!

Folkaktionen Ny rovdjurspolitik

styrelsen


Du kan gärna beskriva vad som hänt, vilka kostnader du haft och hur mycket du vill ansöka om.

namn och kontaktuppgifter, mobil/tfn

 

ANSÖKAN ställd till:

Styrelsen Riks FNR

Rovdjurskassan Folkaktionen

c/o Bortan Lyckan 3

67035 Gunnarskog

kontakt: 0722-015 941