Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

                                   

  Webbutik                        Mässor                                       Bli medlem                   Ungdomssektionen             Nyhetsarkivet 2018                    Broschyr Värna dina tamdjur   Fakta & YouTube                   Aktuell litteratur


Publicering 2018-03-19 tid: 09:51:53

Folkaktionen till Östersund med konferens & workshop

Fokus på det svenska kulturlandskapet. 

Det nordsvenska kulturlandskapets framtid
- natur- och kulturvärden som grund och drivkraft för regional utveckling äger rum med
konferens i Östersund 19–20 april 2018.

Våra representanter är Eva Sahlin och i panelen föreläsare finns Kristian Olofsson, fäbodbrukarnas riksförbund


Ibland uppfattas norra Sverige som en vildmark, trots att människor har levt och verkat där i några tusen år. Kulturlandskapet i norra Sverige skiljer sig en del från det i Syd- och Mellansverige, men det förvaltas och styrs utifrån samma tankesätt. De miljöer, natur- och kulturvärden som finns i landskapet och som anses vara värda att gynna finns där för att människan har brukat landskapet. Vill vi att värdena ska finnas kvar och utvecklas, då är det brukarna som ska uppmuntras och ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet.


Vi behöver gå från att betrakta landskapets värden som något som behöver vård, till att använda dem som viktiga tillgångar för en levande och blomstrande landsbygd – i hela Sverige.
Konferensens resultat är tänkt att bilda ett inspel till regeringskansliets beredning av landsbygdsutredningen, livsmedelsstrategin och landsbygdsprogrammet under det kommande året. Det blir därmed också ett led i arbetet med våra miljömål. Var med och ta fram lösningar för en positiv utveckling framöver.

Konferensen kommer att bli mer av en workshop och ett gemensamt arbetsmöte, där underlag, inlägg och resultat från gruppdiskussioner vartefter bygger upp ett samlat resultat, skapat av alla deltagares samlade kunskaper och idéer. Vi hoppas på ett berikande, konstruktivt och skapande möte där statsmakter, myndigheter, regionala organisationer och olika föreningar och brukare kan hjälpas åt att söka goda lösningar. Förhoppningen är att det kan formas till ett underlag som är direkt användbart i fortsatta beredningar av hur de kommande förutsättningarna kommer att se ut.

 

Arrangörer
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sveriges Hembygdsförbund, Heimbygda, Centrum för biologisk mångfald & nätverket Svenska kulturlandskap.

 


 

Publicering 2018-03-05 tid: 11:39:44

Folkaktionen till Sigtuna 

Rovdjursmöte och workshop

Rapport från Tobias Albinsson riks

red. förkortad version 2018-03-05 av redaktionen

Mötet inleddes med presentation och information av Hans Liljenström SLU om det här mötet och workshopen. Sverre Sjölander professor på Linköpings Universitet, började med att gå igenom hur hunden kom till, att den härstammar från en Nordeuropeisk vargart som idag inte finns bevarad. Det på grund av att vargen tämjdes och att det som senare blev hundar konkurrerade ut just den vargarten. Han nämnde flertalet gånger att vargen ökar världen över, främst i Europa - han var övertygad av att det skedde på grund av nerlagd herdeverksamhet. Vidare menade han att "i brist på herdeverksamhet" i Norden borde man ta in sina djur (läs får) om natten. Han ifrågasattes av Barbro Saltzman fårägare i Hållnäs, hon i sin tur besvarades av Sverre med att hon kan lägga ner fårverksamheten och börja importera istället. De öppna landskapen kunde ersättas med skog enligt honom.

Renägarna kunde söka ”vanliga jobb” som alla andra enligt Sverre Sjölander. Tamrenarna kunde ersättas med vildren och vargstammen kunde direkt höjas till 5.000 individer, om inte upp till 10.000. Hans slutsats var att man istället skulle tjäna pengar på jakttursim. Tillika skulle skyddsjakter skötas av utländska jaktturister. I Värmland och Dalarna är dom mer öppna för vargrelaterade inlägg, och visar på verkligheten istället för att dölja vilket andra läns lokaltidningar gör i större omfattningar. Detta är en bidragande faktor till att folket i nämnda län automatiskt känner ett större agg, och utgör ett större motstånd mot rovdjuren. Slutsats av det - folk upprörs av rovdjuren bara folk blir varse problematiken! Hans slutord och syfte med detta var att påvisa båda parter i debatten att citat: ”Båda parter i vargdebatten är lika och nyttjar olika bitar ur historien för att styrka sin åsikt” slutcitat. Exempel ”vargen var här först” och så vidare. Läs vidare här»

 

 


 

Publicering 2018-02-06 tid: 19:06:26                        Uppdaterad 2018-02-19 tid: 07:46:23

           

 

  • Årsmöten hittar du här»»          Lindegårdens värdshus i Lindesberg                Gästföreläsare Karl Hedin
  • Vägbeskrivning »»                     Banvägen 18, 711 31 LINDESBERG                    Lördag 21 april med start kl 11.00 - 12.45 

 

  • Lokala avdelningar                    Dalarna 17 februari kl 15.00 - Moraklocka -Genomförd
  • Lokala avdelningar                    Jämtland/Härjedalen 25 februari kl 16.00 - Linsells bygdegård -Genomförd
  • Lokala avdelningar                    Värmland/Dalsland Bohuslän 25 februari kl 15.00 - Ölmhults bygdegård N:a Väse -Genomförd

 

  • Ombud väljs via lokalavdelningarna till riksmötet, Gäster och åhörare vänligen anmäl er via kundtjänst, redaktionen eller sms Folkaktionen 0722015941, OBS! inga privata samtal, vänligen ring kontorstid 10-12.00 

Publicering 2017/12/12  tid: 11:40:33

Folkaktionen närvarande på Naturvårdsverkets möte Läs mera här»


Uppdaterad artikel från konferensen Järperuds bygdegård/Värmland 2017/11/2

GUNNARSKOG: "Makthavarna lever långt från landsbygden" Läs mera här»


Publicering 2017/11/13 tid: 13:07:24 Länk till Arvika ny

Konferens i Gunnarskog 

Press/media infann sig på Järperuds bygdegård

Under den gångna helgen genomförde Folkaktionen riks en träff med ortsbefolkningen i Gunnarskog, där jägare från älgskötselområdet kom för att lyssna och föra fram sina årsikter i vargfrågan. Denna ort i Gunnarskog har varit hårt drabbade med stor framfart av vargattacker och dödade familjemedlemmar, allt sedan mitten av 2000-talet och fram tills nu. Därav har också attacker varit på fårbestånd som fått sätta livet till. Men också att älgbeståndet minskar på de olika jaktområden.  Läs mera»


Publicering 2017/10/09 tid: 09:48:03 länk till website» 

  

Folkaktionen till Tullgarn 2018

Äntligen tillbaka!

Boka in den 25–27 maj 2018 i kalendern – då är Swedish Game Fair tillbaka på Tullgarns Slott.

Tullgarns slott ligger vackert och centralt beläget på en udde mitt i Tullgarnsviken. Här har naturen, jakten och fisket alltid stått i centrum. Vi har ett rekordstort intresse för Swedish Game och redan nu kan vi lova att det kommer bli den största mässan som arrangerats på Kungliga Tullgarn.

Huvudprogrammet är klart och det hittar du här»